Každá novostavba alebo rekonštrukcia si vyžaduje zhotovenie elektrickej prípojky. Zabezpečujeme zavedenie elektrickej prípojky od istiacej prípojkovej skrine na podpernom bode, t.j. na stĺpe po pripojenie do budovy. Elektromerové rozvádzače zavádzame na hranici pozemku, prípadne i na objekte v blízkosti hlavného vchodu.

Po zhotovení elektrickej prípojky zabepečujeme aj jej odbornú prehliadku a revíziu.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás zaslaním správy prostredníctvom formuláru.

kontaktujte m