Stav elektrickej inštalácie vám môžeme skontrolovať nielen pri novostavbe, ale aj v prípade ak kupujete rodinný dom alebo byt. Prehliadkou sa uistíte či je inštalácia v poriadku a vyhnete sa problémom, ktoré môžu nastať po nasťahovaní.

Revízni technici skontrolujú bezpečnosť celej inštalácie a určia či je potrebná ďalšia rekonštrukcia. Použitím meracích prístrojov vám zmerajú integritu celej elektrickej sústavy v objekte. Na základe zmeraných hodnôt vám následne vystavíme revíznu správu. Dôležitá je v prípadoch ak dôjde k škodovej udalosti (požiar, úder blesku), aby vám poisťovňa mohla vyplatiť plnú sumu odškodného za vzniknutú poistnú udalosť.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás zaslaním správy prostredníctvom formuláru.

kontaktujte m