Vyberte váš jazyk

Rozsiahle riešenie oproti olejovej hmlovine, olejovému dymu, výparom zo zmäkčovadiel a emulzné hmlovine. Vysoký odlučovací výkon najmä ultrajemných častíc menších ako <0.001mm je z 96 - 99% zabezpečený jednoduchou, ale o to efektívnejšou štruktúrou. Znečistený vzduch je nasávaný ventilátorom tlmiacim chvenie a dostáva sa najskôr do mechanického predčisťovacieho filtra, ktorý odlučuje väčšie častice škodlivín a zaisťuje rovnomerné rozloženie prúdu vzduchu. Za predčisťovacím filtrom nasleduje takzvaný ionizátor. Tu sa priebežne kladne nabíjajú zvyšky jemných častíc škodlivín pomocou elektrónov a ionizovaných molekúl vzduchu v sekundových intervaloch.

O samotné čistenie vzduchu sa stará kolektor. Je tvorený radom zvislých kovových dosiek, ktoré sú umiestnené rovnobežne s prúdom škodlivých látok. Vnútri kolektora sú kladne nabité častice škodlivín odklonené do indukčného elektrického poľa v smere uzemnených dosiek. Vertikálna poloha kovových dosiek zaručuje vynikajúce správanie pri odvádzaní, pretože odlúčené škodlivé látky môžu jednoducho len odísť sifónom. Dosky kolektora, na ktorých sa odlučujú nečistoty, je možné očistiť a znovu použiť. Túto službu môžeme vykonať za vás v našom modernom čistiacom zariadení. Škodlivé látky sú likvidované samozrejme ekologicky. Naše filtračné systémy sú dostupné tiež v dvojstupňovom, príp. niekoľkostupňovov prevedení. Pre montáž do ventilačných systémov je možné dodať aj filtre bez ventilátora (zariadenie XB).


Hlavné výhody elektrostatických filtrov Büchel

 • Preukázateľne vysoký odlučovací výkon (96 - 99%), najmä pre nanočastice <0.001 mm
 • Work 4 poskytuje na všetky výrobky záruku 2 roky
 • Výrobky sú vhodné pre mnohé oblasti použitia
 • Work 4 spája úsporu nákladov a ekologickosť:
  - dosky kolektora a ionizátory je možné očistiť a znovu použiť (zamedzenie vzniku odpadu)
  - nižšia spotreba elektrickej energie vďaka výrazne nižším tlakovým stratám (úspora nákladov na elektrickú energiu)
  - možnosť cirkulačného režimu vyčisteného vzduchu (úspora nákladov na vykurovanie)
 • Koncepcia zariadení v súlade s požiadavkami, s optimalizovanými nákladmi a výberom filtra
 • Nenáročné na údržbu vďaka inšpekčným dvierkam pre jednoduchú výmenu komponentov
 • Modulárna konštrukcia a flexibilný dizajn zaručujú jednoduché dovybavenie
 • Priestorovo úsporný dizajn, filtre je možné namontovať na obrábacie stroje alebo konzoly
 • Pre vysoko zaťažované prúdy odpadového vzduchu sú k dispozícii viacstupňové koncepty
 • Vhodné pre trvalú prevádzku
 • Výroba v Nemecku a Európe


Work 4 stojí na vašej strane ako kompetentný partner pre ochranu životného prostredia.

 • Všetko z jednej ruky.
 • Využite naše poradenstvo. Vytvoríme pre vás na základe podrobnej analýzy projekt filtračného systému prispôsobeného špeciálne vašim rámcovým podmienkam.
 • Náš skúsený servisný tím je vám k dispozícii za účelom montáže, uvedenia do prevádzky, vyškolenia a údržby zariadení.
 • Filtračné prvky produktovej rady BEF je možné vyprať a znovu použiť. Čistenie vašich BEF filtračných vložiek je možné vykonať odborne na želanie podľa najnovšieho stavu techniky v našich pracích kúpeľoch, pričom Work 4 zaisťuje likvidáciu škodlivých látok.